Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

Jaargang TGMA

Volgnummer TGMA

Annotator TGMA

115 Rechterlijke Uitspraken

115 rechterlijke uitspraken gevonden.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

> Stel een Juridische vraag
Datum uitspraak: 6-11-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Gezondheidsrecht, mededingingsrecht, procesrecht. Voorkeursbeleid zorgverzekeraars met betrekking tot dieetpreparaten. Onrechtmatig wegens strijd met Zorgverzekeringswet? Omvang...
Datum uitspraak: 14-10-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 29 september 2014 heeft de raad het bestemmingsplan "Rijnhal - Decathlon" vastgesteld.
Datum uitspraak: 12-8-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 21 november 2012 heeft de inspecteur aan de stichting Stichting Ruwaard van Puttenziekenhuis (hierna: het ziekenhuis) het bevel gegeven dat de tot het ziekenhuis...
Datum uitspraak: 25-6-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

rookverbod cafés, uitzondering rookverbod voor kleine cafés zonder perosneel, werkgever/werknemer, gezagsverhouding
Datum uitspraak: 28-7-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Milieuverontreiniging door vluchtige chloorkoolwaterstoffen in grondwater; causaal verband tussen het niet nemen van maatregelen door appellante en schade geleden door geïntimeerde niet...
Datum uitspraak: 13-7-2015
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:
Datum uitspraak: 24-6-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

De rechtbank in Den Haag heeft vandaag beslist dat de Staat meer moet doen om de uitstoot van broeikasgassen in Nederland te verminderen. De Staat moet ervoor zorgen dat de uitstoot in...
Datum uitspraak: 19-12-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Gezondheidsrecht. Vordering tegen zorgverzekeraar tot vergoeding geneesmiddel buiten verzekerd pakket; zeldzame ziekte; verzekerde (kind) voldoet niet aan één van de voorwaarden in de...
Datum uitspraak: 25-11-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

De rechtbank Overijssel oordeelt dat de vergunning voor een (onbemand) tankstation aan de Nieuwe Deventerweg te Zwolle terecht is afgegeven mits het navolgende voorschrift 1.8 aan het...
Datum uitspraak: 30-7-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

KLM is niet aansprakelijk voor de schade die een passagier op één van haar vluchten heeft geleden als gevolg van een anafylactische shock na het eten van een couscousgerecht aan boord....